Διανομές

Υπηρεσία: Διανομές

Η Team Promotion αναλαμβάνει με απόλυτη αξιοπιστία να διανείμει τα έντυπα της κάθε επιχείρησης για την προβολή των προϊόντων ή υπηρεσιών της. Η εντυποδιανομή δίνει τη δυνατότητα ιδιαίτερα στοχευμένης διαφήμισης, καθώς μπορούμε να ορίσουμε επακριβώς το στόχο, όπως ηλικία, φύλο, επαγγελματικό και κοινωνικό status. Προτεραιότητα μας είναι η παροχή υψηλής ποιότητας των υπηρεσιών μας και αυτό το επιτυγχάνουμε με την βοήθεια του μόνιμου προσωπικού – διανομέων της Team Promotion καθώς και με την συνεχή παρακολούθηση από τους έμπειρους επόπτες διανομών.

Η εταιρεία μας παρέχει ειδικά διαμορφωμένους αποθηκευτικούς χώρους για την άριστη φύλαξη εντύπων και υλικών διανομής. Επίσης η εταιρία παρέχει εταιρικά αυτοκίνητα για την υλοποίηση των διανομών. Τέλος, παρέχεται ηλεκτρονικό, αναλυτικό report με ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσματα για την κάθε διανομή που διεκπεραιώνουμε. Εντυποδιανομές μπορούν να πραγματοποιηθούν με τους παρακάτω τρόπους:

  • Διανομή Door To Door
  • Διανομή σε σταθερά σημεία
  • Διανομή σε επαγγελματικούς χώρους (καταστήματα-γραφεία)
  • Διανομή σε σχολεία
  • Διανομή σε εκθεσιακούς χώρους, σε αθλητικά κέντρα

dianomes-ok team promotion